خبر فوری
GMT+2 10:08

 


بيانات نوشتاری

سُبحان الله العظيم؛ له في خلقه شؤون !

– 2 – سُبحان الله العظيم؛ له في خلقه شؤون ! بسم الله الرحمن الرحيم مهدی منتظر،خلیفه خداوند بر بشر و آخرین خلیفه او از اهل بیت پاک و مطهر؛ تمام علماء امت اسلامی را مورد خطاب قرار میدهد.همان ها که با فرقه گرایی در دین ؛ضعف ، ناتوا... Read more

 


حقوق همه مسلمانان محفوظ.Mahdi-Alumma-en